Stappenplan overleden cliënt

1. Melden van een overlijden

2. Vervoer naar mortuarium

3. De overledene heeft familie/naasten

4. De overledene heeft geen familieleden/naasten

"Zoveel mogelijk zelf je eigen gezondheid en welzijn organiseren"

Telefonisch spreekuur

Aanmelden

Neem nu contact op