Stichting Veritas Vertegenwoordiging

Aanmeldingsprocedure

Wie kan zich aanmelden bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging?

Als een persoon niet meer in staat is om zijn persoonlijke- of financiële belangen te behartigen door een geestelijke- of lichamelijke aandoening, kan budgetbeheer, bewindvoering, mentorschap of curatele aangevraagd worden bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging. Daarnaast moet de cliënt altijd over een begeleider beschikken. Lees hier de overige voorwaarden voor de aanmelding van een cliënt bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

Wij helpen u graag door samen met u het aanmeldingsformulier in te vullen. Voor vragen over de aanmeldingsprocedure en ondersteuning bij het invullen van het aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met Stichting Veritas Vertegenwoordiging