Over ons

Onze Visie

Stichting Veritas Vertegenwoordiging is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doelstelling haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen op materieel en/of immaterieel gebied.

Bewindvoering

Mentorschap

Nalatenschappen

Curatele

Budgetbeheer

Volmacht

Ons motto

Ons motto is: ‘betrouwbaar vertegenwoordigd’.Wij vinden betrouwbaarheid essentieel bij het maken van financiële en/of zorgbeslissingen. Stichting Veritas Vertegenwoordiging laat de cliënt indien mogelijk meedenken over de keuzes die gemaakt moeten worden. Zodat de beslissingen aansluiten bij de levensovertuiging van de client. Zo zorgen wij voor de randvoorwaarden waarbinnen het welzijn van onze klanten het beste tot zijn recht komt.

Ons team

Wij hebben specialisten in dienst om uw belangen te behartigen en zorg te dragen voor de zaken die u niet meer zelfstandig kan afhandelen. Ons team zorgt ervoor dat u een geschikte expert tot uw beschikking heeft, die gespecialiseerd is om uw specifieke belangen te behartigen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers over een groot inlevingsvermogen beschikken en betrokken zijn bij onze cliënten en onze organisatie.

ANBI

Naam van de instelling

Stichting Veritas Vertegenwoordiging

RSIN of fiscaal nummer

854195270

Contactgegevens van de instelling

Post: Postbus 9099, 3007 AB Rotterdam

Mail: info@stichtingveritas.nl

Telefoon: 0102110233

Bezoek: Olympiaweg 8a, 3077AB Rotterdam

Duidelijke beschrijving van de doelstelling

De stichting heeft tot doel: haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen in zijn of haar materiële of immateriële belangen, wanneer hij of zij niet langer ten volle in staat is dit te doen of te organiseren, als gevolg van zijn of haar geestelijke of lichamelijke toestand. De stichting wil hiermee maximaal mogelijke bestaanszekerheid, gezondheid en welzijn voor haar klanten bereiken. De kennis wordt beschikbaar gesteld aan het netwerk van verwijzingsprofessionals in een train de trainer programma.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Voor de jaarlijkse update van het beleidsplan zie hier 

Functies en namen van de bestuurders

Veritas kent een driekoppige Raad van Toezicht:

  • Dhr. G.J. Kempen; voorzitter
  • Mw. T. Hummelen; lid
  • Dhr. G.M. Molier; lid

Zij ontvangen een niet bovenmatig vacatiegeld. De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Tussentijds komen in ieder geval de financiële commissie en de kwaliteitscommissie bij elkaar. De directeur bestuurder legt verantwoording over het gevoerde financiële en algemene beleid af.

Veritas wordt bestuurd door:

  • Dhr. P.M. Hoornweg; directeur bestuurder

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van de stichting, waaronder de directeur bestuurder, worden beloond conform de cao Sociaal Werk. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet in dienst van de stichting en ontvangen alleen een vacatievergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de activiteiten van voorgaand boekjaar zie hier 

Financiële verantwoording

Voor de laatst beschikbare jaarrekening zie hier 

"Zoveel mogelijk zelf je eigen gezondheid en welzijn organiseren"

Telefonisch spreekuur

Stichting Veritas Vertegenwoordiging hanteert de volgende telefonische spreekuren voor cliënten:

Maandag:09:00 – 12:00 uur
Dinsdag09:00 – 12:00 uur
Woensdag09:00 – 12:00 uur
Donderdag09:00 – 12:00 uur
Aanmelden

Neem nu contact op

Samen gaan we kijken welke ondersteuning het beste bij jou past.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten?

Bekijk hier onze tarieven.

Hoe gaat een zitting bij de rechtbank?

U krijgt een schriftelijke uitnodiging van de rechtbank, waar en bij wie u moet verschijnen. Onze intaker spreekt vooraf met u door wat er gaat gebeuren en wat u kan verwachten. Onze intaker gaat met u mee naar de rechtbank, u hoeft dit dus net alleen te doen.

De rechter wil van u weten of u weet wat beschermingsbewind inhoudt en of u dit wil.

Ik ben een hulpverlener, hoe kan ik een cliënt aanmelden?

Meld hier uw cliënt aan.

Kan ik persoonlijk langskomen bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging?

U bent welkom bij het kantoor van Stchting Veritas vertegenwoordiging. Indien u onaangekondigd langskomt heeft u echter de kans dat uw bewindvoerder niet in staat is om met u te praten vanwege telefonisch spreekuur of andere afspraken. Handigst is om vooraf een afspraak met uw bewindvoerder te maken. Dan heeft u ruim de tijd om uw vragen te bespreken.

Wie kan er een verzoek indienen?

Uzelf

Uw Partner

Familieleden tot in de 4e graad; dat zijn (groot)ouders, (klein)kinderen, broers of zussen, neven of nichten, ooms of tantes.

De instelling die u verzorgd, of die aan u begeleiding biedt. 

Een wettelijk mentor

Kan ik naar jullie overstappen?

Jazeker, indien er een grondige reden is om over te stappen is dit zeker bespreekbaar.

Klik hier om uzelf direct aan te melden.