Stichting Veritas Vertegenwoordiging

Over ons 

 

Onze Visie

Stichting Veritas Vertegenwoordiging is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doelstelling haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen op materieel en/of immaterieel gebied.

De visie wordt uitgewerkt door middel van het aanbieden van:

  • Beschermingsbewind
  • Mentorschap
  • Excecutele
  • Budgetbeheer
  • Volmacht
  • Curatele

Ons Motto

Ons motto is: ‘betrouwbaar vertegenwoordigd’.Wij vinden betrouwbaarheid essentieel bij het maken van financiële en/of zorgbeslissingen. Stichting Veritas Vertegenwoordiging laat de cliënt indien mogelijk meedenken over de keuzes die gemaakt moeten worden. Zodat de beslissingen aansluiten bij de levensovertuiging van de client. Zo zorgen wij voor de randvoorwaarden waarbinnen het welzijn van onze klanten het beste tot zijn recht komt.

 

Ons team

Wij hebben specialisten in dienst om uw belangen te behartigen en zorg te dragen voor de zaken die u niet meer zelfstandig kan afhandelen. Ons team zorgt ervoor dat u een geschikte expert tot uw beschikking heeft, die gespecialiseerd is om uw specifieke belangen te behartigen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers over een groot inlevingsvermogen beschikken en betrokken zijn bij onze cliënten en onze organisatie.

 

Bestuur

Peter Hoornweg

 

Raad van Toezicht

Mw. Drs. T. Hummelen
Dhr. Drs. G.J. Kempen