Volmacht

Wat is een volmacht?

Voor wie is een volmacht geschikt?

1. Vooraf uw nalatenschap en wensen laten vastleggen

Een volmacht is uitermate geschikt als u een diagnose heeft gekregen en weet dat u lichamelijke en/of geestelijke toestand in de toekomst zal verslechteren. U kunt Stichting Veritas Vertegenwoordiging bij voorbaat benoemen zodat wij u direct kunnen ondersteunen, als u zelf niet meer in staat bent om uw financiën te beheren. Hierdoor kunnen we onder andere financieel misbruik voorkomen als u zich door uw lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang in een kwetsbare positie bevindt. Het voordeel van een volmacht is, dat u zelf kunt bepalen wie u benoemd als gevolmachtigde.

2. Een volmacht voor of tijdens de aanvraag van een beschermingsmaatregel

Wanneer de aanvraag voor een maatregel zoals beschermingsbewind, mentorschap of curatele nog loopt maar er nog geen handelingen kunnen worden verricht, kan volmacht een oplossing bieden. Met een volmacht kan Stichting Veritas Vertegenwoordiging uw financiële zaken bij voorbaat beheren, om betaalachterstanden en schulden te voorkomen. Stichting Veritas Vertegenwoordiging kan in deze situatie alvast zorg dragen voor uw poststukken en overige financiën.

Wat kunt u van Stichting Veritas Vertegenwoordiging verwachten?

"Zoveel mogelijk zelf je eigen gezondheid en welzijn organiseren"

Top bewindvoerder

5/5

Vriendelijk personeel

5/5
Aanmelden

Neem nu contact op