Mentorschap

Wat is mentorschap?

Een mentor coördineert beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt. De mentor betrekt de cliënt zoveel als mogelijk bij de beslissingen die gecoördineerd moeten worden, zodat de beslissingen aansluiten bij de levensovertuigingen van de cliënt. Door een mentor aan te stellen kan misbruik worden voorkomen en krijgen onze cliënten de zorg die aansluit bij hun behoeften.

Voor wie is mentorschap?

Mentorschap is geschikt voor personen die hun zorg belangen niet meer (volledig) kunnen behartigen. Een professionele mentor wordt veelal benoemd als personen een beperkt netwerk hebben. Een mentor is een vertrouwenspersoon, begeleider, contactpersoon en adviseur en coördineert beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt.

Wat kunt u van Stichting Veritas Vertegenwoordiging verwachten?

  • Wij coördineren beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zodat de beslissingen aansluiten bij de levensovertuigingen van de client.
  • Wij bezoeken de cliënt regelmatig.
  • Wij coördineren de overlegmomenten inzake zorgovereenkomsten, zorg-, behandel- en begeleidingsplannen van de cliënt.
  • Wij houden contact met onder andere familieleden, hulpverleners, artsen en andere betrokkenen van de cliënt.
  • Wij treden op als vertegenwoordiging van de cliënt. 

Mentorschap in combinatie met bewindvoering

Mentorschap wordt doorgaans gecombineerd met bewindvoering. Bij deze combinatie wordt er zorg gedragen voor de financiën door de bewindvoerder en het coördineren van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding door de mentor.

Natraject

Indien mentorschap niet meer noodzakelijk is kunt u de kantonrechter verzoeken om opheffing van het mentorschap.

Indien u komt te overlijden stopt mentorschap van rechtswege. Indien u uw nabestaanden wilt ontzorgen, of indien u zeker wilt zijn dat uw wensen worden nageleefd kan onze Register Executeur uw testament, begrafenis, crematie en erfenis regelen. Bekijk hier meer informatie over de afwikkeling van uw nalatenschap en/of uitvaart.  

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, dan kunt u ons per mail bereiken via: intake@stichtingveritas.nl of telefonisch via: 010 – 211 02 33

"Zoveel mogelijk zelf je eigen gezondheid en welzijn organiseren"

Top bewindvoerder

5/5
Mijn ervaring met Stichting Veritas is goed, deskundig, vriendelijk en vakbekwaam.

Vriendelijk personeel

5/5
Ik ben tevreden erover en het personeel is vriendelijk en ze doen goed hun werk.
Aanmelden

Neem nu contact op

Samen gaan we kijken welke ondersteuning het beste bij jou past.