Bewindvoering

Dit is wat wij voor u kunnen betekenen

Bewindvoering

Bewindvoering is geschikt voor personen die niet meer in staat zijn zelfstandig hun financiën te beheren.

Mentorschap

Mentorschap is geschikt voor personen die hun persoonlijke belangen in verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding niet meer zelfstandig kunnen behartigen.

Nalatenschappen

Nalatenschappen is geschikt voor personen die de uitvaart en afwikkeling van de nalatenschap door een professional willen laten uitvoeren.

Curatele

Curatele is geschikt voor personen die zowel hun persoonlijke als hun financiële belangen niet meer zelf kunnen behartigen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is geschikt voor personen die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben bij het beheren van hun financiën en het tijdig betalen van hun rekeningen.

Volmacht

Volmacht is geschikt voor personen die (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig hun financiën te beheren.

Aanmelden

Neem nu contact op

Samen gaan we kijken welke ondersteuning het beste bij jou past.