Stichting Veritas Vertegenwoordiging

Budgetbeheer

Budgetbeheer is geschikt voor personen die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben bij het beheren van hun financiën en het tijdig betalen van hun rekeningen.

Meer informatie

Volmacht

Een volmacht wordt aangevraagd bij lichamelijke en geestelijke achteruitgang of bij de aanvraag van een beschermingsmaatregel. 

Meer informatie

Bewindvoering

Bewindvoering is geschikt voor personen die door hun lichamelijke- of geestelijke toestand niet meer in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren.

Meer informatie

Curatele

Een curator beheert de financiën en het vermogen van cliënt en maakt beslissingen over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.

Meer informatie

Mentorschap

Een professionele mentor kan beslissingen maken over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van een persoon als die hier zelf niet meer toe in staat is.

Meer informatie

Executele

Als executeur dragen wij zorg voor de uitvaart en de afwikkeling van uw nalatenschap. Vooraf kunnen wij uw persoonlijke wensen voor u vastleggen.

Meer informatie

Algemeen telefoonnummer

010 - 211 02 33

Cliënt aanmelden

010 - 211 02 33

Cliënt overleden

010 - 211 02 33

Cliënt aanmelden

Protocol overleden cliënt

Folders aanvragen

Tarieven